Kontaktopplysninger

Rektor:Else Vik
Ass. rektor: Ragnhild Lindkjenn
Telefon: 62 97 84 00

SFO-leder: Lillian Nordberget
Telefon: 62 97 84 10 / 469 21 772

E-post Sand sentralskole

Besøksadresse
Skolevegen 9
2120 Sagstua

Postadresse
Nord-Odal kommune
Postmottak
Sand Sentralskole
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA