Kontaktopplysninger

Styrer:Lise Berg
Telefon: 62 97 83 90

Besøksadresse
Åkervegen 2
2133 Gardvik

Postadresse
Nord-Odal kommune
Postmottak
Mo barnehage
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA